Informasjon om deltidsplass

Etter byrådens vedtak om nye forskrifter for kommunale aktivitetsskoler i Oslo kommune, endrer aktivitetsskolen Karlsrud rutiner vedrørende deltidsplasser med virkning fra 1.januar 2019.

Elever med deltidsplass kan benytte seg av tilbudet 12 timer per uke. Timene kan benyttes fritt etter hver enkelt elevs behov. Dette avtales gjennomen skriftlig påmelding og er bindende. Det kan søkes om endring av plass to ganger i året med virkning fra 1. januar og 1. august.
Ved endringer som skal gjelde fra 1. januar er søknadsfristen 30. november. Ved endringer fra 1. august er søknadsfristen 30. juni. Alle søknader som mottas etter søknadsfristen, blir satt på vent frem til neste søknadsfrist. Ved søknad om endring av plass vil foresatte motta et skjema hvor de fyller ut hvilke ukedager og timer tilbudet skal benyttes.

Foresatte med elever som benytter seg av en deltidsplass kan søke om utvidet tid i ferier. Informasjon om søknadsfristen for utvidet tid i ferier finner dere på påmeldingsskjema som blir lagt ut i portalen i forkant av hver ferie.